fbpx

 

Socialinio darbuotojo pareigų aprašymas:

 1. Socialinis darbas su intelekto/kompleksine negalią turinčiais žmonėmis:
 • laiku paruošiami „gyvi“ ISGP, kuriuose atsispindi reali situacija ir kuriais vadovaujantis vyksta darbas su namiškiu;
 • darbas su atvejais: situacijų analizė, sprendimų paieška, pagalbos namiškiui būdų ir formų paieška;
 • Darbas su šeima/globėjais: informacijos apsikeitimas, individualių poreikių atliepimas, bendradarbiavimas dėl pagalbos namiškiui;
 • namiškių įtraukimas į dirbtuvių gamybos procesus ir kitas veiklas;
 • aiški komunikacija su lankytojais pagal jų suvokimo galimybes (pvz. lengvai suprantamos kalbos, piktogramų ir pan. naudojimas).
 • Kita dokumentacija pagal socialinio darbo normas.
 1. Veiklos organizavimas dienos centro dirbtuvėse:
 • Lyderystė, dirbant komandoje su meistru ir individualios priežiūros darbuotojais
 • dirbtuvių sąstato (namiškių ir bendradarbių) formavimas,
 • dienos, savaitės, mėnesio, metų ritmo planavimas, paruošimas namiškiams ir bendradarbiams suprantama forma ir jų vykdymas;
 • pasiskirstymas atsakomybėmis ir susitarimų vykdymo priežiūra;
 • dirbtuvių gaminių ir gamybos proceso organizavimo moderavimas;
 • darbo priemonių planavimas ir jų priežiūra;
 • ataskaitų rengimas;
 1. Kitos atsakomybės:
 • Kolegų vadavimas
 • Grafikų sudarymas
 • Savo asmens vaidmuo 3-4 namiškiams
 • Kvalifikacijos kėlimas socialinio darbo ir Antroposofinės Socialinės Terapijos srityse
 • Dalyvavimas bendrose organizacijos veiklose: rytas ratas, šventės, kultūriniai renginiai, išvykos, stovyklos, susirinkimai ir pan.
 1. Būtina aukštasis socialinio darbo išsilavinimas, darbo patirtis su intelekto negalią turinčiais asminimis. Privalumas: anglų ar vokiečių kalba, vairuotojo teisės.
 2. Sąvybės: Darbo organizatoriaus ir lyderio mąstymas, požiūris, patirtis.
 3. Bendros nuostatos: mūsų organizacija veikia pagal antroposofinės socialinės terapijos principus, kai tarpusavio bendravimas ir santykiai grindžiami vienas kito priėmimu, pagarba žmogui su intelekto negalia, suvokimu, kad kiekvienas asmuo turi sveiką, nesunaikinamą dvasinę esybę ir jo orumas yra neliečiamas. Laukiame, žmogaus, kuriam artima R. Šteinerio ir antroposofijos idėjomis grįstos Camphill organizacijos veikla, kur kiekvienas narys priimamas kaip lygus ir į bendrą gyvenimą deda tai, ką gali geriausio pagal savo galimybes.

Perskaitykite mūsų informaciją mūsų svetainėje: www.akvila.lt

Gyvenimo aprašymo (CV) ir trumpo motyvacinio laiško lauksime el.paštu iki 2024-06-01: akvila@akvila.lt